گزارش عملکرد مالی پایان سال ۱۴۰۲شامل درآمدو هزینه های کانون وکلای هرمزگان و موجودی خالص کانون در پایان سال ۱۴۰۲

1-    مبلغ سرمایه های نقدی کانون هرمزگان در سال گذشته ( سال 1401 ) صدو شصت و هشت میلیارد و صدو نوزده میلیون و هفتصدو سی و پنج هزار وهشتصدو سی و سه هزار ریال (168.119.735.833) بوده است .

2- میزان  در آمد کانون هرمزگان در سال 1402 مبلغ سیصدو سی و سه میلیارد و دویست وده میلیون و نهصدو پنجاه و دو هزار و چهارصدو شصت و هفت ریال ( 333.210952.467) می باشد .

وجوه حاصل از منابع مالی کانون وکلای هرمزگان به شرح زیر است:

۱/۲-در آمد حاصل از پرداخت سهم کانون در پرونده های پذیرفته شده توسط وکلا (۱/۲۵ سهم کانون در هر پرونده):

دوازده میلیارد و ‌‌‌پانصد و نوزده میلیون و‌نهصدو‌پنجاه و دو هزار و چهارصدو شصت و هفت ریال(۱۲/۵۱۹/۹۵۲/۴۶۷)

۲/۲- در آمد حاصل از تعویض دفترچه های وکالت 

سه میلیاردو هشتصدو بیست و پنج میلیون ریال ۳/۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۳/۲-در آمد حاصل از ثبت شکایات انتظامی در دادسرا 

سیصد و نودوسه میلیون ریال(۳۹۳/۰۰۰/۰۰۰)

۴/۲-همیاری کارآموختگان برای شرکت در مراسم تحلیف 

چهارمیلیاردو هشتصدو سی و سه میلیون ریال (۴/۸۳۳/۰۰۰/۰۰۰)

۵/۲-هدایا و همیاری 

دویست و هفتادو‌یک میلیاردو سیصدو نوزده میلیون ریال  (۲۷۱/۳۱۹/۰۰۰/۰۰۰)

۶/۲-درآمد حاصل از ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی سال ۱۴۰۲

شش میلیاردو چهارصد میلیون ریال (۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰)

۷/۲- در آمد حاصل از پرداخت حق عضویت اعضا برای تمدید پروانه های وکالت و کارآموزی

سی وسه میلیاردو نهصدو بیست و یک میلیون ریال (۳۳/۹۲۱/۰۰۰/۰۰۰) 

3-میزان هزینه های کانو هرمزگان در سال 1402 مبلغ شصت و سه میلیاردو هفتصدو بیست و هشت میلیون و هفتصدو پنجاه و نه هزار و هشتصد و سی و سه ریال (63/728/759/833 ) بوده است  .

فهرست هزینه های کانون وکلای هرمزگان به شرح ذیل است:

۱/۳-حقوق‌ ماهیانه و بیمه و اضافه کار و سایر مزایای کارمندان و کارکنان:

بیست و چهارمیلیاردو پنج میلیون و هفتصدو پنجاه و نه هزارو هشتصدو سی و سه ریال (۲۴/۰۰۵/۷۵۹/۸۳۳)

۲/۳-خرید وسایل و اثاثیه و سایر ملزومات دوازده میلیارد ریال(۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)

۳/۳-اجاره بهای ساختمان هشت میلیارد و صد میلیون ریال (۸/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰)

۴/۳- هزینه کانون برای برگزاری همایش اسکودا :

یک میلیاردو ششصد میلیون ریال (۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰)

۵/۳-هزینه کانون برای برگزاری همایش اقتصاد دریا محور

یک میلیاردو هشتصدمیلیون ریال(۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) 

۶/۳-امور رفاهی و‌ورزشی وکلا

سه میلیارد ریال(۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)

۷/۳-برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی :

یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰)

۸/۳- برگزاری آزمونهای اختبار :

یک میلیاردریال (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)

۹/۳-برگزاری جشن تحلیف :

چهارمیلیاردو پانصدو پنجاه و سه میلیون ریال (۴/۵۵۳/۰۰۰/۰۰۰)

۱۰/۳- هزینه های اداری و عمومی :

پنج میلیارد وهشتصدو هفتاد میلیون ریال (۵/۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰)

4- با کسر هزینه از میزان درامد باقی مانده خالص سرمایه های ریالی کانون هرمزگان  در سال 1402  مبلغ  دویست و شصت و نه میلیارد و چهارصدو هشتادو دو میلیون و صدو نود ودو هزارو ششصدو سی و چهار ریال   (269/482/192/634) می باشد.

5-جمع  سرمایه های نقدی کانون هرمزگان  دردو سال 1401 و 1402 مبلغ  چهار صدو سی و هفت میلیاردو ششصد ویک میلیون و نهصدو بیست و هشت هزار و چهارصدو شصت و هفت ریال ( 437/601/928/467) است  .

6-لازم به توضیح است کانون هرمزگان بابت برگزاری پنجاه و یکمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مبلغ ده میلیارد و ششصد و نه میلیون و بیست و چهار هزار ریال (10/609/024/000) از اسکودا طلبکار می باشد .

7- با کسر  طلب کانون هرمزگان ازاسکودا موجودی نقدی دقیق کانون وکلای هرمزگان در پایان سال 1402 خورشیدی  مبلغ چهارصدو بیست و شش میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون  و نهصدو چهار هزار و چهارصد وشصت و هفت ریال (426/992/904/467) ریال است .

فاوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

enemad-logo