اعلام زمان برگزاری آزمون شفاهی اختبار آذر ماه 1402

ردیفنام خانوادگی – نامتاریخ امتحان اختبار شفاهیساعت حضور
1آریا محمدجواد1402/08/218:00
2آزاد فاطمه سادات1402/08/218:00
3آقارضائی ملیکا1402/08/218:00
4آقائی مرضیه1402/08/218:00
5ابن الرضا سیده سیما1402/08/218:00
6احمدئیان کاجی هادی1402/08/218:00
7اخلاق دوست نیروانا1402/08/218:00
8اسدی سودابه1402/08/218:00
9افشاری محمد1402/08/218:00
10اقبالی داود1402/08/218:00
11الماسی الهام1402/08/218:00
12امیری امیرحسین1402/08/218:00
13امیری پریسا1402/08/218:00
14امینی صفورا1402/08/218:00
15امینی بینش محمد1402/08/218:00
16ایزدپناه پوریا1402/08/218:00
17ایزدپناه فشتمی آرمین1402/08/218:00
18ایمانزاده اصغر1402/08/218:00
19باقری ملیحه1402/08/218:00
20باقری باباشیخعلی محمد1402/08/218:00
21بخششی مرتضی1402/08/218:00
22براتی سپیده1402/08/218:00
23بردبار طاهره1402/08/218:00
24برم خدیجه1402/08/218:00
25بزرگ نیا ملیکاسادات1402/08/218:00
26بصیری احسان1402/08/218:00
27بنی مسنی محمد1402/08/218:00
28بیات هادی1402/08/218:00
29بیاتی مژگان1402/08/218:00
30پازوکی زاده میلاد1402/08/218:00
31پورحمزه محمد1402/08/218:00
32پیرهادی بهنام1402/08/218:00
33تحصیلداری آزاده1402/08/218:00
34جعفری محسن1402/08/218:00
35جهاندار مصطفی1402/08/218:00
36چنارلی نسیم1402/08/218:00
37چهره پرداز سکینه1402/08/218:00
38حاتم آبادی فرزانه1402/08/218:00
39حبیبی مهدی1402/08/218:00
40حسن زاده اشکان1402/08/218:00
41حسنلو فاطمه1402/08/218:00
42حسینی سیده بهاره1402/08/218:00
43حسینی سیدعظیم1402/08/218:00
44حسینی زهرا1402/08/218:00
45حسینی سیدحسین1402/08/218:00
46حسینی کوملائی محمدمهدی1402/08/218:00
47حسینی کیا صدرالدین1402/08/2114:30
48حقوقی الناز1402/08/2114:30
49حلاجی محمدعلی1402/08/2114:30
50حیدری مریم1402/08/2114:30
51خالقی مهناز1402/08/2114:30
52خسروی لیلا1402/08/2114:30
53خوبرو یوسف1402/08/2114:30
54خوشوقتی پوریا1402/08/2114:30
55خیرخواه پارسا1402/08/2114:30
56دادگر سیدمحسن1402/08/2114:30
57دارابی ایمان1402/08/2114:30
58دانش فر مهدی1402/08/2114:30
59دانه زن سمانه1402/08/2114:30
60دماوند پریسا1402/08/2114:30
61دوکوهکی فاطمه1402/08/2114:30
62دولت آبادی محمدعلی1402/08/2114:30
63دولت سرائی بیژن1402/08/2114:30
64دهقان محمدمهدی1402/08/2114:30
65دهقان نژادقهفرخی عباس1402/08/2114:30
66ذوالفقاری زیبا1402/08/2114:30
67ذوالفقاری سیدمیلاد1402/08/2114:30
68رادمهر میلاد1402/08/2114:30
69رافعی فاطمه1402/08/2114:30
70رجبی فریمانی مسعود1402/08/2114:30
71رحمتی حیدر1402/08/2114:30
72رشیدی کیا حبیب الله1402/08/2114:30
73رضائی یاسمن1402/08/2114:30
74روزبهانی مهرناز1402/08/2114:30
75روستائی عالیه1402/08/2114:30
76ریاضی حسین1402/08/2114:30
77ریحانی امین1402/08/2114:30
78زارعی علی1402/08/2114:30
79سادات الحسینی ارانی شیماسادات1402/08/2114:30
80ساویزچلک ابراهیم1402/08/2114:30
81سبحانی خاکستر محمد جواد1402/08/2114:30
82سینایی مهدی1402/08/2114:30
83شاهرخی نیا جمال1402/08/2114:30
84شریفی محمد1402/08/2114:30
85شکری محمدرضا1402/08/2114:30
86شکری زاده مرتضی1402/08/2114:30
87شکوری ناهید1402/08/2114:30
88شه پرست ساناز1402/08/2114:30
89شهسواری پور محمدرضا1402/08/2114:30
90صادقی دولت آبادی هانیه1402/08/2114:30
91صالحی علی1402/08/2114:30
92صفاری خوزانی مرضیه1402/08/228:00
93طهماسبی زهرا1402/08/228:00
94طهماسبی سانیانی بهروز1402/08/228:00
95عابدی فرانی هاجر1402/08/228:00
96عابدین زاده پژوه امید1402/08/228:00
97عارفی نگین1402/08/228:00
98عباسی کیمیا1402/08/228:00
99عبدی حسن1402/08/228:00
100عرب سمیرا1402/08/228:00
101عربلو فاطمه1402/08/228:00
102عزیزی دورجون فاطمه1402/08/228:00
103علی آبادی دانیال1402/08/228:00
104علیزاده ارغوان1402/08/228:00
105عیسی زاده صراف1402/08/228:00
106غلامی شیدا1402/08/228:00
107غلامی جهانگیر1402/08/228:00
108غلامی معصومه1402/08/228:00
109غلامی قاشقای اعظم1402/08/228:00
110غنی آناهیتا1402/08/228:00
111فاضلی محمد1402/08/228:00
112فراحی قصرابونصر عباس1402/08/228:00
113فرقانی سیسی ناصر1402/08/228:00
114قاسم پور حسن1402/08/228:00
115قاسمی داریوش1402/08/228:00
116قاسمی اسماعیل1402/08/228:00
117قاسمی سعید1402/08/228:00
118قاسمی فریبا1402/08/228:00
119قائینی ثانی مریم1402/08/228:00
120قربانی محمد1402/08/228:00
121قربانی مقدم مرتضی1402/08/228:00
122قنبری فیروزه1402/08/228:00
123قیدی سحر1402/08/228:00
124قیصری بهمند مرضیه1402/08/228:00
125کاجی حقیقی حسین1402/08/228:00
126کبیری زهرا1402/08/228:00
127کبیری لیلا1402/08/228:00
128کریمی زاده یوسف1402/08/228:00
129کشاورزحداد حسین1402/08/228:00
130کشاورزی کامبیز1402/08/228:00
131کشاورزی مریم1402/08/228:00
132کشوری بهگو حسن1402/08/228:00
133کلان فرنیانی مهدی1402/08/228:00
134کولیوند مریم1402/08/228:00
135کیائی فر الهام1402/08/228:00
136کیهانیان سودابه1402/08/2214:30
137گلچوب فیروزجائی نادر1402/08/2214:30
138گنجی سرشکی امید1402/08/2214:30
139مجدی مینا1402/08/2214:30
140محسنی راضیه1402/08/2214:30
141محسنی کفشگرکلائی فاطمه1402/08/2214:30
142محمدزاده تیزخراب صابر1402/08/2214:30
143محمدی الهه1402/08/2214:30
144محمدی سجاد1402/08/2214:30
145محمدی سیما1402/08/2214:30
146محمدی نرگس1402/08/2214:30
147محمدی جواد1402/08/2214:30
148محمدی رویا1402/08/2214:30
149محمودی زیبا1402/08/2214:30
150محمودی هایده1402/08/2214:30
151مدهوش گل مکان فرزانه1402/08/2214:30
152مرادی مهتاب1402/08/2214:30
153مرادیان زاهد1402/08/2214:30
154مطهری زینب1402/08/2214:30
155معایر علی محمد1402/08/2214:30
156مقیمی محمدامین1402/08/2214:30
157ملازینل مونا1402/08/2214:30
158مندی زاده ناهید1402/08/2214:30
159منظوری جهرمی علیرضا1402/08/2214:30
160موسوی عمادی سیدرسول1402/08/2214:30
161مومنی دانیال1402/08/2214:30
162مهدوی رضا1402/08/2214:30
163مهرابی بهنام1402/08/2214:30
164مهلوجی سجاد1402/08/2214:30
165میردریکوند مریم1402/08/2214:30
166میرزائی گله کلائی حسین1402/08/2214:30
167میری مصطفی1402/08/2214:30
168نجفی تیره شبانکاره مرضیه1402/08/2214:30
169نسیمی مجید1402/08/2214:30
170نصیری فاطمه1402/08/2214:30
171نصیری فاطمه1402/08/2214:30
172نویدبایرامی مغانجق حسین1402/08/2214:30
173نیکنام مونا1402/08/2214:30
174وردی پورکل کناری فاطمه1402/08/2214:30
175وفائی علیرضا1402/08/2214:30
176ولی نژادبیشه امیرحسین1402/08/2214:30
177ولی نژادگلیان مرجان1402/08/2214:30
178هاشمی اردکانی سیما1402/08/2214:30
179یعقوبیان فاطمه1402/08/2214:30
180یوسفوند شیدا1402/08/2214:30
181یونسی فاطمه1402/08/2214:30
فاوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

enemad-logo