اطلاعیه

به اگاهی شهروندان گرانمایه استان هرمزگان می رساند:

     نظر به رخدادهای چند وقت اخیر ، برخی از هم استاني های عزیز تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و بعضا با قرار بازداشت موقت  یا قرارهای تامین کیفری دیگر، صدور کیفر خواست و محکومیت کیفری مواجه شده اند که جهت  دفاع از حقوق قانونی خویش نیازمند راهنمایی و حضور وکلای  دادگستری در پرونده های متشکله هستند.

از سویی عدم دخالت به موقع کانونهای وکلای دادگستری به عنوان یک بال دیگر فرشته عدالت و تنها نهاد مدنی  مستقل  حقوقی کشور که عهده دار دفاع از حقوق بنیادین ملت است باعث شده که عده ای سود جو با جعل عناوین و وعده های توخالی و دروغین، ، وجوه هنگفتی را از متهمین یا بستگان آنان مطالبه و بعضا وصول  و آرامش جامعه و امنیت حقوقی شهروندان را مختل و به مخاطره بیندازند.

 فلذا بدین وسیله اعلام می دارد: کارگروهی مرکب از وکلای کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان جهت ارائه مشاوره و قبول پرونده های اشخاصی که به دلیل  اعتراضات اخیر تحت پیگرد قرار گرفته اندبه صورت تبرعی و رایگان تشکیل شده تا هم استاني های گرامی بتوانند از ارائه خدمات حقوقی این بزرگان بهرمند گردند.

     در این راستا کانون وکلای هرمزگان از ساعت ۸ لغایت ۱۴ روزهای شنبه تا پنجشنبه به نشانی ، ابتدای شهرنمایش ، روبروی پمپ بنزین، ساختمان ترنج ، طبقه بالای بیمه پاسارگارد پذیرای مراجعه کنندگان می‌باشد. 

                  

enemad-logo