واکنش رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان به بازداشت های اخیر وکلا

رییس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان بازداشت روزهای گذشته وکلای دادگستری را به شدت محکوم کرده، اینچنین اقداماتی را در تعارض با اصل استقلال وکیل،شخصی بودن و قانونی بودن مجازاتها که از بدیهیات و ملزومات جوامع بشری بوده و در ۲۵۰۰ سال پیش از سوی مردمان این مرز و بوم به سایر نقاط جهان صادر گردیده و اکنون بر لوح حقوق بشر کوروش بزرگ می‌درخشد می‌داند. علی قاسمی همچنین افزود؛یک وکیل مضاف بر اینکه از آزادی عمل در دفاع قانونی از موکل خود برخوردار است مکلف می‌باشد، در قبال مسائل روز اجتماع و استقرار قانون، پاسداری از قانون اساسی و حقوق شهروندی اهتمام ویژه داشته و به موقع به کنشگری بپردازد.  ایشان خواستار آزادی فوری وکلای بازداشتی و همچنین پایان بخشیدن به برخوردهای قهرآمیز و شنیدن صدای مردم شد.
                
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری هرمزگان